Dixie med sin älskade boll bland vitsipporna sista våren 2007.