Manhofs A kull

Den 12/3–20 föddes Bella 5 valpar, 3 tikar och två hanar. Dom väger mellan 366-428gr.