Axa

Axa

13,7 kg

Hd B

Fri hela MY Dog DNA 

Clear CEA,IGS,TNS,NCL,GG,SN,MDR1,PRA,OCD

Uppflyttad ur appell spår

GK anlagsprov viltspår

SE VCh