Axa

Axa

13,7 kg

Hd B

Ögon UA

Mh med 1:a på skott

Fri hela MY Dog DNA 

Clear CEA,IGS,TNS,NCL,GG,SN,MDR1,PRA,OCD

Uppflyttad elit spår

GK anlagsprov viltspår

SE VCh

1 pris startklass 184 p

1 pris startklass 191 p